График работы
Пн-Пт: с 10:00 до 18:30
Сб-Вс: с 12:00 до 18:30
Samsung
Huawei
Другие модели
OnePlus
Другие модели
Другие модели

Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

Замовник – фізична або юридична особа, яка здійснила замовлення Товару за допомогою Веб-сайту, погодившись з умовами даного Договору.

Виконавець – компанія “ENDORPHONE”, яка є власником Веб-сайту https://dropshipping.endorphone.com.ua, та надає Послуги, що передбачені цим Договором публічної оферти.

 Договір публічної оферти (далі – Договір) – даний документ, умови якого опубліковані також у мережі Інтернет за адресою: https://dropshipping.endorphone.com.ua, та є обов’язковим та однаковим для всіх Замовників.

Веб-сайт https://dropshipping.endorphone.com.ua та інші можливі субдомени (далі Веб-сайт) – є Веб-ресурсом на якому розміщується електронний кабінет , за допомогою якого Замовник може ознайомлюватися з асортиментом та усією необхідною інформацією щодо Товару, який пропонується Виконавцем,  та зробити замовлення такого Товару.

Акцепт Договору – повне та беззастережне прийняття умов цього Договору, шляхом вчинення Замовником дій, які виражають намір використати Веб-сайт для оформлення замовлення.

Послуги – це комплекс дій що надаються Виконавцем через Веб-сайт з оформлення замовлення та продажу/доставки Товару, які Замовник обирає самостійно з наявного асортименту Товарів на Веб-сайті або шляхом оформлення замовлення ексклюзивного Товару (аксесуари для мобільних телефонів).

Замовлення – оформлений запит Замовника на доставку Товару, самостійно обраного на Веб-сайті, який передбачає оформлення Виконавцем відповідного продажу Товару, організацію його доставки в обумовлені строки для подальшого отримання Клієнтами Замовника. 

Персональна (конфіденційна) інформація – дані, що збираються та обробляються Сайтом Виконавця, надають змогу ідентифікувати Замовника та необхідні для надання необхідних послуг та зв’язку з Замовником.

Інші терміни, що вживаються у цьому Договорі публічної оферти, використовуються та тлумачаться відповідно до норм чинного законодавства України.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Відповідно до умов даного Договору Виконавець створює умови для оформлення електронного замовлення та придбання/доставки аксесуарів для мобільних телефонів (далі – Товар), та організовує доставку даних Товарів до Клієнтів Замовника. Сторони визначили дві можливих моделі замовлення Товару та організації доставки Товару:

1.1.1 Виконавець створює умови для оформлення електронного замовлення та придбання/доставки аксесуарів для мобільних телефонів (далі – Товар), та організовує доставку даних Товарів до Клієнтів Замовника, а Замовник замовляючи вказаний Товар, зобов’язується  оплатити його у визначеному в Договорі порядку. 

1.1.2 Виконавець створює умови для оформлення електронного замовлення та придбання/доставки аксесуарів для мобільних телефонів (далі – Товар), організовує доставку даних Товарів до Клієнтів Замовника, отримує кошти за отримання Товару від Клієнтів Замовника та зобов’язується перерахувати Замовнику частину отриманих від Клієнтів Замовника коштів. Вказана частина коштів становить різницю отриманої Виконавцем суми та оптової вартості Товару. 

1.1.3 Модель замовлення Товару, відповідно до п.п. 1.1.1, 1.1.2 Договору, обирає Замовник під час оформлення електронного замовлення Товару на Веб-сайті.

1.2 Замовлення Товару відбувається на базі Веб-сайту Виконавця за адресою: https://dropshipping.endorphone.com.ua.

1.2.1 Оформлюючи замовлення на Веб-сайті Виконавця Замовник підтверджує, що згоден з умовами даного Договору. Після оформлення замовлення, а отже і згоди  з Договором, Замовник зобов’язується дотримуватись всіх умов Договору. 

1.2.2 Замовлення в інтернет-магазині на Веб-сайті здійснюється шляхом обрання Замовником необхідного Товару в тій кількості, яка є йому необхідною. Після обрання Товару Замовником він розпочинає оформлювати електронне замовлення, під час якого вводить усю необхідну інформацію для оформлення Замовлення та визначає модель доставки Товару, відповідно до п.п.1.1.1, 1.1.2 Договору. 

1.2.3 Виконавець розміщує на Веб-сайті весь наявний асортимент Товару із зазначенням його вартості, параметрів та основних характеристик.

1.2.4 Перелік Товарів, які пропонуються на Веб-сайті може бути змінений в односторонньому порядку Виконавцем у зв’язку із зміною кон’юнктури ринку або з інших причин. У такому випадку Виконавець не приймає претензії Замовника стосовно ненаданих, чи неякісно наданих послуг.  

1.3 Обов’язковою умовою належного виконання Замовника своїх зобов’язань за цим Договором є реєстрація в особистому кабінеті на Веб-сайті.

1.4 Інформація про асортимент, детальний опис Товару та Прайс є доступною для Виконавця виключно після реєстрації в особистому кабінеті на Веб-сайті.

1.5 Реалізовуючи Товар Виконавця, Замовник зобов’язаний враховувати вартість Товару, зазначену в Прайсі, що стає доступним для Замовника після реєстрації в особистому кабінеті на Веб-сайті.

 

2. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

2.1 Основною інформаційною базою, що містить технічні умови надання послуг доставки Виконавцем є Веб-сайт.

2.2. Для реалізації Товару Виконавця Замовник вказує в особистому кабінеті на Веб-сайті характеристики, місце, умови та модель доставки необхідного Товару, відповідно до п.п. 1.1.1, 1.1.2 Договору, для його подальшої доставки Виконавцем, формуючи Замовлення Товару.

2.2.1 Виконавець самостійно визначає дані, необхідні для зазначення Замовником в особистому кабінеті в процесі формування Замовлення. Виконавець має право змінювати обсяг необхідних для зазначення Замовником даних в односторонньому порядку без попереднього погодження з Замовником.

2.2.2 Доставка Товару, на умовах цього Договору, здійснюється Виконавцем.

2.2.3 Інформація про порядок та випадки можливого повернення Товару Виконавцю розміщується в особистому кабінеті Замовника на Веб-сайті.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Замовник має право:

3.1.1 Користуватись усіма доступними сервісами та довідково-інформаційними матеріалами Веб-сайту з ціллю вибору та використання послуг, що надаються за допомогою Веб-сайту, та ознайомлення з такими послугами та характеристиками Товару.

3.1.2 Використовувати фото та інші графічні матеріали Виконавця з метою реалізації Товарів на різних інформаційних платформах.

3.1.3 Самостійно визначити вартість Товару, що реалізується в процесі, враховуючи мінімальну межу, встановлену Виконавцем у Прайсі.

3.1.4 Здійснювати експорт каталогу Товарів з метою наступного розміщення на інформаційних платформах в мережі Інтернет.

3.1.5 Співпрацювати з третіми особами, що є Клієнтами Замовника, з метою реалізації Товарів Виконавця у формі, визначеній Замовником самостійно.

3.1.6 Отримувати частину отриманих Виконавцем від Клієнтів Замовника коштів, у випадку доставки Товару в порядку, відповідно до п.1.1.2 Договору. Вказана частина коштів становить різницю отриманої Виконавцем суми та оптової вартості Товару. 

3.1.7 Здійснювати інші дії, які не суперечать цьому договору та інтересам Виконавця.

3.2 Замовник зобов'язаний:

3.2.1 Надавати Виконавцю необхідний обсяг інформації для оформлення Замовлення Товару на Веб-сайті.

3.2.2 Враховувати вартісні характеристики Товару, визначені у Прайсі на Веб-сайті під час реалізації Товару.

3.2.3 Не використовувати в процесі надання послуг назви компанії Виконавця для оформлення власних сторінок в соціальних мережах, веб-сайтів, інших інформаційних платформ.

3.2.4 Своєчасно та в необхідному обсязі оплачувати Виконавцю вартість Товару, відповідно до інформації, визначеної в Замовленні.

3.2.4.1 Замовлення формується після зазначення Замовником необхідної інформації та перерахування Замовником Виконавцю грошових коштів.

3.2.5 Не розголошувати дані, необхідні для оформлення замовлення на Веб-сайті Виконавця. Усі дії, що здійснені за допомогою персональних даних, електронної пошти, пароля та телефону  Замовника, вважаються здійсненими самим Замовником.

3.3 Виконавець має право:

3.3.1 Самостійно змінювати вартісні характеристики Товару, зазначені у Прайсі.

3.3.2 Контролювати виконання Замовником умов цього Договору (не втручаючись у підприємницьку діяльність Замовника).

3.3.3 Отримувати від Замовника кошти за реалізований Товар у розмірі, відповідно до сформованого Замовлення. 

3.3.4 Призупинити надання послуг з оформлення замовлень Товару за допомогою Веб-сайту у випадку виникнення будь-яких технічних проблем чи проведення профілактичної роботи без повідомлення Замовника.

3.3.5 Вносити будь-які зміни на Веб-сайт, коригувати розміщувану на Веб-сайті інформацію, розширювати або звужувати пропонований для замовлення асортимент Товарів та послуг на власний розсуд без повідомлення про це Замовника.

3.3.6 Здійснювати обробку персональних даних Замовника у відповідності до вимог Законів України «Про захист персональних даних» та «Про електронну комерцію» для надання Замовнику послуг.

3.3.7 Змінювати умови даного Договору без погодження таких змін із Замовником, але з опублікуванням цих змін на Веб-сайті.

3.3.8 Призупинити надання послуг або відмовити у наданні послуг Замовнику у разі недотримання Замовником умов Договору.

3.4 Виконавець зобов'язаний:

3.4.1 Надавати Замовнику доступ до особистого кабінеті на Веб-сайті.

3.4.2 Прийняти інформацію від Замовника, необхідну для організації доставки Товару.

3.4.3 В разі прийняття інформації від Замовника, відповідно до п.3.4.1 Договору, організувати доставку Товару у формі та термін, визначених, відповідно до інформаційних даних, зазначених Замовником на Веб-сайті. 

3.4.4 Надавати підтримку Замовнику у формі консультацій та відповідей на інформаційні запити.

3.4.5 Інформувати Замовника (шляхом внесення змін на Веб-сайт) про зміну цінової політики на Товари та послуги, що пропонуються Веб-сайтом Виконавця, при цьому Замовник сам несе відповідальність за несвоєчасне ознайомлення з інформацією, яка розміщена на Сайті.

3.4.6 Оновлювати інформацію про кількість та характеристики наявного Товару з наступним розміщенням на Веб-сайті.

3.4.7 Надавати послуги, передбачені умовами цього Договору.4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

4.1 Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) Виконавця Замовнику, укласти договір про надання платних послуг, є електронним правочином, що відповідає вимогам Закону України «Про електронну комерцію» і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

4.2. Договір є публічним і доводиться до відома всіх замовників шляхом розміщення (оприлюднення) на Веб-сайті Виконавця, його умови є однаковими для всіх споживачів. Сторони визнають, що він має юридичну силу у відповідності зі ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним правочину вчиненому в письмовій формі, який правильно завірений Сторонами. На прохання Замовника, Виконавець може укласти письмовий договір, який буде завірений відповідно до чинного законодавства України (з підписами). При цьому при підписанні письмового договору Сторони не мають можливості передбачити інші умови ніж ті, які містяться в даному Договорі оферти.

4.3. Перед початком отримання Послуг будь-яка фізична або юридична особа зобов'язується ознайомитися з умовами Договору. Якщо така особа не погоджується з умовами Договору, вона не має права користуватися Послугами, що пропонуються Виконавцем. Відповідно, особа, яка вчинила Акцепт, вважається ознайомленою та такою, яка згідна з усіма умовами Договору.

4.4. У відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов Договору є факт оформлення замовлення фізичної або юридичної особи та / або попередньої оплати за майбутні Послуги (поповнення балансу) у системі Виконавця. Ці дії свідчать про бажання такої особи укласти цей Договір і є Акцептом. З моменту Акцепту Договір вважається укладеним, а така фізична або юридична особа визначається як Замовник.

4.5. Договір вважається укладеним з моменту одержання Виконавцем замовлення від Замовника (фактично, що є відповіддю на пропозицію публічної оферти в інтернет-магазині Виконавця).

4.6. Договір може бути розірваний у будь-який час з ініціативи Замовника та Виконавця, у випадку відсутності заборгованості у Сторін за цим Договором. 

4.7. Сторона може розірвати даний Договір за умови своєчасного повідомлення іншої Сторони про такий намір. У випадку якщо Сторона несвоєчасно повідомила іншу Сторону про свій намір розірвати відповідний Договір, коли інша Сторона вже фактично приступила до виконання своєї частини зобов’язання, така Сторона повинна відшкодувати всі понесені витрати та збитки пов’язані із несвоєчасним повідомленням про розірвання Договору іншої Сторони.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1 У разі порушення своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим договором і чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання із порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2 Усі спори, пов'язані із цим договором, його укладенням, виконанням або розірванням, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не вдається вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю і підсудністю такого спору, у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

5.3 Замовник несе відповідальність за правильність інформації, яку він вказує для оформлення замовлення на Товар. Виконавець не нестиме відповідальності, якщо Замовник вкаже неправдиву чи помилкову інформацію щодо себе під час оформлення замовлення за допомогою Веб-сайту, що стане перешкодою для уповноважених осіб служб поштового зв’язку/ перевізника / кур’єра / відповідальної особи на складі за видачу Товару у наданні послуг Замовнику.

5.4 Виконавець відмовляється від надання будь-яких явних, чи таких що випливають, гарантій щодо Веб-сайту, включно з гарантіями точності, достовірності, актуальності, своєчасності, повноти, доступності, можливості досягнення будь-яких цілей, стосовно того, що під час користування Веб-сайтом не виникне будь-який помилок, збоїв функціонування, переривань, пошкоджень, затримок операції з пересилання, неполадок лінії зв’язку, зараження комп’ютерним вірусом, крадіжок, знищення, несанкціонованого доступу, зміни інформації, що розміщена на Веб-сайті або на будь якому пристрої (комп’ютер, планшет, мобільний телефон, телевізор, електронна книжка та годинник з доступом до мережі Інтернет тощо) Замовника, а також гарантій того, що Веб-сайт не порушує прав третіх осіб.

 5.5 Виконавець не несе відповідальність за несвоєчасне ознайомлення Замовника з СМС повідомленнями, електронними листами, та іншими засобами зв’язку, за допомогою яких Виконавець повідомляв Замовника про надані послуги, оформлення замовлення чи іншу інформацію.


6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1 Із положеннями цього договору, документацією, інформацією, пов'язаними з його виконанням, можуть ознайомитися лише ті особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні договору, інші особи можуть отримувати доступ до положень цього договору та інших матеріалів і відомостей лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

6.2 Сторони відповідають за забезпечення конфіденційності документації, отриманої під час виконання договору, інформації та отриманих результатів.

6.3 Умови цього договору і додаткових угод і додатків до нього, усі матеріали, документи, інформація, пов'язані з укладенням і виконанням договору, реквізити Сторін і взаємні зобов'язання Сторін, інформація, розміщена на Веб-сайті Виконавця є конфіденційними. Вони не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони договору, окрім випадків, коли таке передання пов'язане з отриманням документів для виконання цього договору або сплатою податків, інших обов'язкових платежів і в інших випадках, передбачених законодавством, що регулює обов'язки Сторін договору.

6.4 Веб-сайт може містити посилання для переходу на інші веб-ресурси, покидаючи сторінку Веб-сайту. Однак цей Договір стосується лише Веб-сайту та захищає лише ті персональні дані Замовника, які він передав Виконавцю за допомогою програмного забезпечення Виконавця. Виконавець не контролює діяльність сторонніх компаній, та не несе відповідальність за дії третіх осіб. 

6.5 Щодо дотримання конфіденційності інформації Сторони несуть відповідальність як за свої дії, так і за дії своїх представників.

6.6 Протягом строку дії цього договору, а також протягом 3 років після його припинення, Сторони не мають права передавати третім особам або в інший спосіб розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього договору, так само як і не повинні недобросовісно використовувати таку інформацію.

6.7 Сторона, яка порушила конфіденційність, відповідає перед іншою Стороною в порядку, встановленому законодавством України.

 

7. ФОРС МАЖОР

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

7.2 Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього договору.

7.3 Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, а саме, - висновком Торгово-промислової Палати України, який згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно письмово інформувати про це іншу Сторону.

7.4 Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання зобов'язань, тільки якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки таких обставин.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди щодо істотних умов договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.

8.2 Сторони підтверджують, що в разі якщо будь-яка умова цього договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю якому-небудь закону, ця умова не братиметься до уваги або ж Сторонами будуть вжиті заходи щодо зміни цього договору в тій мірі, щоб зробити його дійсним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.

8.3 Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами діючого законодавства України.

8.4 Сторони надали одна одній згоду на обробку, поширення та використання персональних даних, що містяться у даному договорі, додатках до нього, актах, що укладаються на його виконання, з метою належного виконання умов даного договору та відповідно до чинного законодавства України.